Výstupy projektu

Vďaka realizácií projektu "Informačné programy prevencie rizík prírodných katastrof" realizovaného cez Operačný program Kvalita životného prostredia vznikla odborná publikácia s názvom "Návrat stratenej vody", ktorá sa v dvanástich kapitolách zaoberá problematikou adaptácie na prebiehajúcu zmenu klímy. Zmena klímy sa na našom území prejavuje prevažne vo forme sucha, zmenou rozloženie a intenzity atmosférický zrážok, čo často vedie ku bleskovým povodniam, na ktoré nie sme pripravení. "Návrat stratenej vody" poskytuje čitateľovi možnosť nahliadnuť hlbšie do procesov v atmosfére a v krajine. Publikácia sa taktiež zameriava na ekonomické dopady prebiehajúcej zmeny klímy, ale predovšetkým poskytuje praktické príklady riešenia zadržiavania vody v jednotlivých typoch krajiny.

V rámci realizácie projektu vznikli taktiež dve informačné brožúry, ktoré poskytujú informácie o projekte "Informačné programy prevencie rizík prírodných katastrof" a praktické preventívne vodozádržné a protipovodňové opatrenia.   

Stiahnite si publikáciu "Návrat stratenej vody" na tomto odkaze: link na stiahnutie knihy (ZIP, 634 MB).

Sme nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby v oblasti úspor energií, regionálneho rozvoja, výskumu a inovácií, environmentu a vzdelávania. Nie sú nám ľahostajné veci verejné.