Partnerstvo


Aktivity sú územne zamerané na Košický samosprávny kraj, ktorý prijal neformálne partnerstvo na projekte podpísaním memoranda o spolupráci a deklarovaním spolupráce.

Sme nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby v oblasti úspor energií, regionálneho rozvoja, výskumu a inovácií, environmentu a vzdelávania. Nie sú nám ľahostajné veci verejné.