Infodeň 7 - Bratislava

Dňa 21.09.2021 sa v Bratislave na pôde Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a pod záštitou ministra Samuela Vlčana uskutočnil 7. Infoden k projektu Informačné programy prevencie rizík prírodných katastrof.

Súbory na stiahnutie

Pozvánka (PDF: 451 KB)

Sme nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby v oblasti úspor energií, regionálneho rozvoja, výskumu a inovácií, environmentu a vzdelávania. Nie sú nám ľahostajné veci verejné.